Zastrzeżenia prawne


Serwisy WWW należące do ZAK S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny, a ich zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy. Informacje zawarte w treściach serwisów w żadnej mierze nie stanowią czynności porady organizacyjnej, technicznej czy jakiegokolwiek innego doradztwa.

ZAK S.A. zastrzega, że korzystanie z serwisów odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika. Spółka nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie prze użytkownika z serwisów WWW będzie przebiegało bez błędów lub wad.

ZAK S.A. nie odpowiada za żadne szkody powstałe w związku z wykorzystaniem zawartości serwisów, bez względu na przyczynę ich powstania. W szczególności nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez użytkownika określonych czynności w oparciu o informacje uzyskane w związku z korzystaniem z aplikacji Agrolicznik.pl.

W przypadku jakichkolwiek roszczeń związanych z realizacją usług lub korzystania z serwisów WWW, oferowanych przez ZAK S.A., odpowiedzialność finansowa spółki ograniczona jest do kwoty przekazanej spółce przez użytkownika.

Polityka Prywatności


Niniejszy Serwis Internetowy www.agrolicznik.pl (dalej również: Serwis) jest prowadzony i udostępniany Użytkownikom przez spółkę pod firmą: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (kod: 47-220) przy ul. Mostowej 30A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000008993, kapitał zakładowy i wpłacony: 285.064.300 PLB, NIP: 749-00-05-094, REGON: 530544497 („Usługodawca”).

Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Instalacja plików Cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie.

Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z Serwisu. Korzystając z Serwisu potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na zarejestrowanie w Serwisie Usługodawcy.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i plików Cookies, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem: zak@grupaazoty.com.


I. DEFINICJE


1. Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu.

2. Cookies Usługodawcy - Cookies zamieszczane przez Usługodawcę, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.

3. Cookies Zewnętrzne - Cookies zamieszczane przez Partnerów Usługodawcy, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

4. Urządzenie - elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;

5. Usługodawca – spółka Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu;

6. Użytkownik - każda osoba korzystająca z Serwisu w jakikolwiek sposób.


II. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES


1. Stosowane przez Usługodawcę Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Usługodawca wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia;

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.

3. Mechanizm plików Cookies (zarówno sesyjnych, jak i trwałych) nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Za pomocą plików Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.


III. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĽ COOKIES


1. Usługodawca wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a) konfiguracji Serwisu - dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z niego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;

c) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika;

2. Usługodawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a) konfiguracji Serwisu - dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;

d) analiz i badań oraz audytu oglądalności - zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;

e) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych.


IV. MOŻLIWOŒĆ ZMIANY WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA COOKIES LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES


1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Nadto Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

2. Usługodawca zastrzega, iż ograniczenie stosowania plików Cookies, o którym mowa w ustępie powyższym, może wpłynąć na niektóre funkcje, które ze swej natury wymagają plików Cookies.

3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności mogą być zawarte w uregulowaniach szczególnych, o których mowa w pkt. I.7 powyżej.


V. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŒCI


Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.